Αρχική ΠΟΛΙΤΙΚΗ Πέρασε η Συνταγματική Αναθεώρηση

Πέρασε η Συνταγματική Αναθεώρηση

Βουλή

Η Συνταγματική Αναθεώρηση πέρασε και όλες οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ έγιναν δεκτές από τους βουλευτές.

Όλες οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ πέρασαν τελικά από την Βουλή σχετικά με την συνταγματική αναθεώρηση.

Η σημαντικότερη αλλαγή που επέρχεται είναι η αποδέσμευση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας, από τις πρόωρες εκλογές.

Το εν λόγω άρθρο πέρασε με πλειοψηφία μεγαλύτερη των 180 βουλευτών (το υπερψήφισε και η Νέα Δημοκρατία). Έτσι χρειάζεται στην επόμενη Βουλή μόλις 151 ψήφους για να επικυρωθεί. Το γεγονός αυτό σημαίνει πως η επόμενη κυβερνητική πλειοψηφία θα διαμορφώσει το άρθρο κατά την επιθυμία της.

Πιθανότερη εκδοχή θεωρείται να απαιτούνται 180 ψήφοι στις δύο πρώτες ψηφοφορίες για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και 151 στις επόμενες ψηφοφορίες, ώστε να μην απαιτείται διάλυση της βουλής, όπως έγινε πχ το 2014.

Κατά την ψηφοφορία για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, πέρασε και το άρθρο 3 για το ουδετερόθρησκο του ελληνικού κράτους με 156 ψήφους. Στην πρώτη ψηφοφορία είχε λάβει 151 ψήφους.