Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Τέλος οι απολύσεις χωρίς λόγο στον ιδιωτικό τομέα!

Τέλος οι απολύσεις χωρίς λόγο στον ιδιωτικό τομέα!

μισθωτούς

Οι απολύσεις και η αιτιολόγησή τους στον ιδιωτικό τομέα είναι μια... πονεμένη ιστορία.

Την έννοια του «βάσιμου λόγου» ως απαραίτητη προυπόθεση για να θεωρείται μια απόλυση έγκυρη, εισάγει για πρώτη φορά το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, σε μια προσπάθεια θα ανακοπούν οι αναιτιολόγητες απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα.

«Κομμένες» οι απολύσεις γιατί… έτσι!

Σήμερα οι απολύσεις μισθωτών με συμβάσεις αορίστου χρόνου επιτρέπονται χωρίς αιτιολόγηση, ενώ μόνο για τους υπαλλήλους ορισμένου χρόνου που απολύονταν πριν λήξει η σύμβασή τους απαιτούνταν σπουδαίος λόγος προκειμένου να δικαιολογηθούν.

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση, μια απόλυση θεωρείται έγκυρη εφόσον οφείλεται σε βάσιμο λόγο, κατά την έννοια του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, δηλαδή να συνδέεται με την ικανότητα ή την συμπεριφορά του υπαλλήλου, ή να βασίζεται στις λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης.

Αν αυτό δεν θεμελιώνεται, τότε θα μπορεί το δικαστήριο να διατάξει την ακυρότητα της απόλυσης και την επαναπρόσληψη του εργαζόμενου.

Προστασία στους εργαζόμενους από τις απολύσεις

Ταυτόχρονα ο εργαζόμενος έχει δυνατότητα να διεκδικήσει επαρκή αποζημίωση ή άλλη κατάλληλη επανόρθωση, σε περίπτωση απόλυσης δίχως βάσιμο λόγο, εκτός από την αποζημίωση που καταβάλλεται λόγω της απόλυσης.

Ψωνίζετε με κάρτα το Πάσχα; Κερδίζετε με εκπτώσεις και προσφορές!

Με την επερχόμενη ακυρότητα της καταγγελίας, οι εργαζόμενοι αποκτούν το δικαίωμα επαναπασχόλησης στον εργοδότη που κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίαςδίχως βάσιμο λόγο, ενώ συγχρόνως διατηρούν το δικαίωμα καταβολής του μισθού τους (μισθοί υπερημερίας).

Σε άλλο άρθρο του νομοσχεδίου προβλέπεται πως από 1/7/2019 οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος φόρος στον οποίο υποβάλλονται, κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου.