Αρχική ΕΛΛΑΔΑ ΑΑΔΕ: «Εξοπλίζεται» για την μάχη εναντίον του ξεπλύματος χρήματος!

ΑΑΔΕ: «Εξοπλίζεται» για την μάχη εναντίον του ξεπλύματος χρήματος!

αναδρομικά συνταξιούχοι
Φωτογραφία / YouTube

«Οργασμός» προετοιμασιών σε υπουργείο Οικονομικών και ΑΑΔΕ εν όψει του επικείμενου ελέγχου της Ελλάδος από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (Financial Action Task Force - FATF).

Ένας έλεγχος αναφορικά με τις επιδόσεις της χώρας μας στην πάταξη του ξεπλύματος χρήματος. Πώς η ΑΑΔΕ θα… ξέρει τα πάντα.

Η αξιολόγηση της Ελλάδας

Η FATF είναι μία ανεξάρτητη μονάδα που συγκροτήθηκε το 1989 και εξυπηρετείται γραμματειακά από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Είναι ο φορέας από τον οποίον προέρχονται οι κανόνες του διεθνούς δικαίου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η Ελλάδα στο δίμηνο Οκτωβρίου- Νοεμβρίου 2018 θα αξιολογηθεί από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης για τις επιδόσεις της στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η χώρα μας από το 2011 είναι στην «πρώτη κατηγορία» της FATF και στόχος είναι να παραμείνει σε αυτή. Προς το σκοπό αυτό το υπουργείο Οικονομικών και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, έχουν προχωρήσει σε μια σειρά από νομοθετικές και οργανωτικές παρεμβάσεις που υιοθετούν συστάσεις της FATF.

Με το νόμο 4557/2018 που ψηφίσθηκε προσφάτως η κυβέρνηση ενσωμάτωσε την Οδηγία 2015/849/EE στο εθνικό μας Δίκαιο και έκανε ένα σημαντικό βήμα προόδου.

Η νομοθεσία

Σύμφωνα με το νόμο 4557/2018 έως το τέλος Μαρτίου 2019 όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν έδρα στην Ελλάδα θα πρέπει να γνωστοποιούν τις πληροφορίες για τον «πραγματικό δικαιούχο» τους προς το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, το οποίο θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών.

Δημοσκόπηση: Πέντε κόμματα στη Βουλή – Οι πολίτες για Μακεδονία και Μάτι

Ως «πραγματικοί δικαιούχοι» ορίζονται τόσο τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει ή τα οποία ελέγχουν έναν πελάτη, (νομικό πρόσωπο ή νομικό μόρφωμα), μέσω άμεσης ή έμμεσης κατοχής ή ελέγχου ικανού ποσοστού μετοχών (το οποίο ορίζεται σε 25% και άνω σε μη εισηγμένη εταιρεία) ή με άλλα μέσα, όσο και κάθε φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διενεργείται μια συναλλαγή ή δραστηριότητα.

Βάσει του νόμου 4557/2018, όλα τα νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους. Οι πληροφορίες θα είναι συνδεδεμένες με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου κάθε νομικού προσώπου.

Πού θα… φυλάνε τις πληροφορίες

Οι πληροφορίες αυτές θα τηρούνται σε ειδικό μητρώο στην έδρα των νομικών προσώπων και θα καταχωρούνται μέσω της πλατφόρμας Taxisnet στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων το οποίο θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που το Κεντρικό Μητρώο θα τεθεί σε λειτουργία.

Σε περίπτωση που τα νομικά πρόσωπα δεν συμμορφωθούν με την ως άνω υποχρέωση για τήρηση των πληροφοριών θα αντιμετωπίζουν διοικητικές κυρώσεις. Σύμφωνα με το insider.gr, ως τέτοιες κυρώσεις προβλέπονται η δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και πρόστιμο 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο θα διπλασιάζεται.

Η ΑΑΔΕ θα… ξέρει

Χθες το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε και σε μια πρόσθετη κίνηση. Υιοθετώντας ξανά συστάσεις της FATF κατέθεσε διάταξη στη Βουλή που προβλέπει πως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αποκτήσει πρόσβαση στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων το οποίο θα δημιουργηθεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό η ΑΑΔΕ θα γνωρίζει όλα τα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται πίσω από εταιρείες που εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και θα μπορεί να γνωστοποιώ τα σχετικά στοιχεία και στις φορολογικές διοικήσεις άλλων κρατών , όπου υπάρχουν συμφωνίες διοικητικής συνεργασίας.